โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

12-13 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร

14 มิถุนายน 2563 136 ครั้ง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ...

Share :
 

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย จุดคัดกรองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

11 มิถุนายน 2563 152 ครั้ง

ควบคุมให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุข ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ...

Share :
 

ประชุมผู้ปกครองหลักสูตรสองภาษา English Program ผ่านโปรแกรม Zoom

11 มิถุนายน 2563 138 ครั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในห้วงสถานการ Covid-19 2 มิ.ย. 63 ...

Share :
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

11 มิถุนายน 2563 145 ครั้ง

ด้วยโปรแกรม Zoom,Google classroom,Kahoot 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ...

Share :
 

23 เมษายน 2563 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

23 เมษายน 2563 296 ครั้ง

นำเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ทม ทุ่งสง ...

Share :
 

13 เมษายน 2563 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ร่วมยินดีต้อนรับ

14 เมษายน 2563 344 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสงคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง ...

Share :