โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

26 มิ.ย. 63 ประชุมแม่ค้าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

03 กรกฎาคม 2563 151 ครั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดระเบียบการค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

Share :
 

26 มิ.ย. 63 ร่วมกิจกรรมชัยชุมพลรกษ์สุขภาพ

02 กรกฎาคม 2563 151 ครั้ง

ณ สวนพฤกษาสิรินธร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ...

Share :
 

25 มิ.ย. 63 ร่วมกิจกรรมอบรมครูต่างชาติและครูไทย

02 กรกฎาคม 2563 170 ครั้ง

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา English Program ...

Share :
 

ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

22 มิถุนายน 2563 149 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ...

Share :
 

16 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

17 มิถุนายน 2563 187 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุมสวนพฤกษาสิรินธร ...

Share :
 

15 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร

17 มิถุนายน 2563 183 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุม GTX ...

Share :