โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1-2 ก.ค. 63 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

03 กรกฎาคม 2563 169 ครั้ง

พบปะนักเรียนหน้าเสาธงในวันเปิดเรียนวันแรกของนักเรียน ...

Share :
 

29 มิ.ย. 63 ยินดีต้อยรับ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง

03 กรกฎาคม 2563 179 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ที่ร่วมพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน ...

Share :
 

29 มิ.ย. 63 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

03 กรกฎาคม 2563 132 ครั้ง

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส covid - 19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ...

Share :
 

29 มิ.ย. 63 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรทางการศึกษา

03 กรกฎาคม 2563 144 ครั้ง

ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

27 มิ.ย. 63 โครงการห้องเรียนผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

03 กรกฎาคม 2563 159 ครั้ง

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid -19 ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุ่งสง ...

Share :
 

26 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงมติในที่ประชุม

03 กรกฎาคม 2563 179 ครั้ง

และความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องกีรตินิตยาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :