โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

กิจกรรมอบรมโครงการวันภาษาไทย เพลงพื้นบ้านภาคใต้ "เพลงบอก"

17 มีนาคม 2563 392 ครั้ง

25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

ร่วมประชุมจัดทำแผนคาร์บอนต่ำกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

17 มีนาคม 2563 396 ครั้ง

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีภาวะผู้นำ

16 มีนาคม 2563 385 ครั้ง

11-21 กรกฏาคม 61 กล่าวเปิดงานกิจกรรม ค่ายคุณธรรม นำชีวิต พิชิตยาเสพติด ...

Share :
 

กิจกรรมอบรมพัฒนา และศึกษาดูงาน

18 เมษายน 2562 325 ครั้ง

ศึกษาดูงานโครงการ English Program ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ...

Share :
 

ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

10 เมษายน 2562 384 ครั้ง

2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม GTX ...

Share :
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

10 เมษายน 2562 336 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการ ...

Share :