โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โครงการอบรมแผนพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

17 มีนาคม 2563 369 ครั้ง

22 กรกฏาคม 2561 ณ นิณีการ์เดนท์ รีสอร์ท ...

Share :
 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศจีน

17 มีนาคม 2563 372 ครั้ง

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ยี่ปิ่นทุ่งสง ...

Share :
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิธีกรนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

17 มีนาคม 2563 377 ครั้ง

11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม GTX ...

Share :
 

รับคณะกรรมการประเมิน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"

17 มีนาคม 2563 367 ครั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

ประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนครูภาษาจีน

17 มีนาคม 2563 369 ครั้ง

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

ประชุมแม่ค้า ประจำปี 2561

17 มีนาคม 2563 385 ครั้ง

ฟังนโยบายข้อตกลงการขายอาหารในบริเวรโรงเรียน ...

Share :