โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

16 - 17 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

18 กรกฎาคม 2563 216 ครั้ง

...

Share :
 

15 ก.ค. 63 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

15 กรกฎาคม 2563 215 ครั้ง

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 ...

Share :
 

14 ก.ค. 63 โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 กรกฎาคม 2563 175 ครั้ง

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ จ. กระบี่. ...

Share :
 

13 ก.ค. 2563 รับการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา

15 กรกฎาคม 2563 170 ครั้ง

ณ ห้องกีรตินิตยาภิรมณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

13 ก.ค. 63 ยินดีต้อนรับด้วยควายินดียิ่ง นายศุภศักดิ์ รักเล่ง

15 กรกฎาคม 2563 178 ครั้ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล.. ...

Share :