1-2 ก.ค. 63 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา