ประชุมผู้ปกครองหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 2 ภาษา (English Program)