ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการในดวงใจยอดเยี่ยมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา