โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

 ณ ห้องกีรตินิตยาภิรมย์ 27 พฤษภาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   693 ครั้ง
Share :

พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งที่ 106 จัดสร้างโดย

 สโมสรไลออนส์ทุ่งสง-รัษฎา เฉลิมราชย์ 19 พฤษภาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   705 ครั้ง
Share :

อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยครูมืออาชีพ

 13-14 พฤษภาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   705 ครั้ง
Share :

แรลลี่ชัยชุมพลครั้งที่ 3

 12 พฤษภาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   318 ครั้ง
Share :

กิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ สวนพฤกษาสิรินทร

 1 พฤษภาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   427 ครั้ง
Share :

ต้อนรับอธิการบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

 แห่งเสฉวน เมืองยี่ปิน ประเทศจีนเยี่ยมชมศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ยี่ปินทุ่งสง ......

19 มีนาคม 2563   397 ครั้ง
Share :

ปัจฉิมนิเทศ จลการศึกษา กราบลาครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ณ ห้องประชุมโคกหม้อ 17 มีนาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   329 ครั้ง
Share :