โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ประมวลภาพเหตุการณ์อุทกภัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 วันที่ 2 ธันวาคม 2563......

11 ธันวาคม 2563   483 ครั้ง
Share :

ประมวลภาพเหตุการณ์อุทกภัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 วันที่ 2 ธันวาคม 2563......

11 ธันวาคม 2563   449 ครั้ง
Share :

ร่วมภาคภูมิใจ...ลูกชัยชุมพล สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 ได้อันดับที่ 1 และนักเรียนทุกคนที่สอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่ต้องการ......

11 มิถุนายน 2563   737 ครั้ง
Share :

รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2561

 ......

19 มีนาคม 2563   1106 ครั้ง
Share :

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 28 กุมภาพันธ์ 2563......

19 มีนาคม 2563   824 ครั้ง
Share :

สังสรรค์ศิษย์เก่า 120 ปี ชัยชุมพล

  "ศิษย์เก่าร่วมภาคี ทอดผ้าป่า 120 ปี ชัยชุมพล" 28 กุมภาพันธ์ 2563......

19 มีนาคม 2563   744 ครั้ง
Share :

ฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561

 28 กุมภาพันธ์ 2563......

19 มีนาคม 2563   732 ครั้ง
Share :

ประชุมผู้ปกครองหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 2 ภาษา (English Program)

 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม GTX......

19 มีนาคม 2563   772 ครั้ง
Share :

แถลงข่าว ฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม GTX......

19 มีนาคม 2563   775 ครั้ง
Share :